Đang xem Võ sĩ bất ngờ đổ gục dù không có tác động nào lên cơ thể

Võ sĩ bất ngờ đổ gục dù không có tác động nào lên cơ thể

Đội ngũ y tế kết luận Michael McDaniel bất tỉnh do thiếu oxy lên não từ đòn khóa trước đó.
Có thể bạn quan tâm