Vũ Dino, Khánh Linh The Face và chồng Giang Ơi thực hiện "thử thách nắp chai"

Hội bạn này đi chơi là lại cùng nhau "bày trò"
Có thể bạn quan tâm