Đang xem [메이킹] 박보검x박소담x변우석, 빛나는 세 청춘의 대본리딩 현장 공개! | 청춘기록 Record Of Youth EP.1

[메이킹] 박보검x박소담x변우석, 빛나는 세 청춘의 대본리딩 현장 공개! | 청춘기록 Record Of Youth EP.1

#tvN #월화드라마 #청춘기록 현실의 벽에 절망하지 않고 스스로 꿈과 사랑을 이루기 위해 노력하는 청춘들의 성장 기록 9월 첫 방송 ------------------------------------------------------------------ ▶[청춘기록] 최신 클립 다시보기 : http://www.tving.com/smr/vod/player/P/C01_B120207900?from=youtube ------------------------------------------------------------------
Có thể bạn quan tâm