Xe Vespa bị cấm lưu hành tại chính quê hương Italy

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/k41hi3zFJnE?fbclid=IwAR1msfq4OC87BS5o58LAUq5rByAQn766VKd9LmhBHtAvDKQD-Zwb5-P41ls
Đây là động thái của chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Có thể bạn quan tâm