Xem tàu Long Đội - Crew Dragon - của SpaceX ft. NASA hạ cánh thành công

Con tàu đầu tiên có sự kết hợp giữa SpaceX và NASA đã an toàn trở về, mở ra một bước tiến mới cho cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ.
Có thể bạn quan tâm