Đang xem 14 tỷ đồng sẽ được chi mỗi năm để hỗ trợ vé tàu Cát Linh -Hà Đông

14 tỷ đồng sẽ được chi mỗi năm để hỗ trợ vé tàu Cát Linh -Hà Đông

Mức hỗ trợ vé tàu sẽ tương tự với mức chi phí hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ xe buýt, xe buýt nhanh.
Có thể bạn quan tâm