Đang xem 1977 Vlog kể chuyện làm phim: Lúc đầu quay ngoài đường bị mọi người nhìn cũng ngại nhưng ai cũng có mục đích sống, cứ làm thôi!

1977 Vlog kể chuyện làm phim: Lúc đầu quay ngoài đường bị mọi người nhìn cũng ngại nhưng ai cũng có mục đích sống, cứ làm thôi!

"Mọi thứ đến với bọn mình một cách nhanh chóng còn bọn mình chưa kịp chuẩn bị gì, quá nhiều lời mời, quá nhiều điều mới lạ ập đến. Bọn mình nghiệp dư đến nỗi nhiều bên đặt vấn đề hợp tác mà người ta nói bọn mình không hiểu gì cả".
Có thể bạn quan tâm