Đang xem 4 "bà trùm" bán hàng online giàu cỡ nào? Hằng Túi với Di Băng vốn nức tiếng, Trang Nemo và ca nương Kiều Anh cũng không kém cạnh!

4 "bà trùm" bán hàng online giàu cỡ nào? Hằng Túi với Di Băng vốn nức tiếng, Trang Nemo và ca nương Kiều Anh cũng không kém cạnh!

Cảnh báo trước cho đỡ ngợp thì xung quanh những "bà trùm" này chỉ toàn tiền tỷ...
Có thể bạn quan tâm