Đang xem 4 tháng và 3 nỗi đau quá lớn của người Paris: Lần lượt Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel đến Nhà thờ Đức Bà

4 tháng và 3 nỗi đau quá lớn của người Paris: Lần lượt Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel đến Nhà thờ Đức Bà

Đây là những nỗi đau rất lớn phải mất thời gian dài để mới có thể nguôi ngoai và lành lại.
Có thể bạn quan tâm