Đang xem 4 tháng và 3 nỗi đau quá lớn của người Paris: Lần lượt Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel đến Nhà thờ Đức Bà

4 tháng và 3 nỗi đau quá lớn của người Paris: Lần lượt Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel đến Nhà thờ Đức Bà

Video News
Mutex / Helino
Đây là những nỗi đau rất lớn phải mất thời gian dài để mới có thể nguôi ngoai và lành lại.
Có thể bạn quan tâm