Đang xem 40.000 đồng mua được vài cọng rau, người phụ nữ mang rau từ Đồng Nai lên TP.HCM bị phạt lỗi ra đường không cần thiết

40.000 đồng mua được vài cọng rau, người phụ nữ mang rau từ Đồng Nai lên TP.HCM bị phạt lỗi ra đường không cần thiết

Người phụ nữ này phân trần rằng chị từng mua rau ở TP.HCM, 40.000 đồng chỉ được vài cọng rau loe hoe nên phải vận chuyển rau từ Đồng Nai lên. Thậm chí, để có thể di chuyển mỗi ngày từ Đồng Nai lên TP.HCM, chị đã phải xét nghiệm 3 ngày/lần.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm