Đang xem 5 bảo vật quyền quý được trao cho Nhà vua Thái Lan trong lễ đăng quang

5 bảo vật quyền quý được trao cho Nhà vua Thái Lan trong lễ đăng quang

5 bảo vật được coi là biểu tượng của vương quyền sẽ được trao cho Nhà vua Maha Vajiralongkorn trong lễ đăng quang kéo dài 3 ngày.
Có thể bạn quan tâm