Đang xem 5 người lớn vẫn không đỡ nổi chậu lan tiền triệu, ai cũng tiếc rẻ chưa Tết đã "xui quá mấy bà ơi"!

5 người lớn vẫn không đỡ nổi chậu lan tiền triệu, ai cũng tiếc rẻ chưa Tết đã "xui quá mấy bà ơi"!

Nghĩ cảnh vừa mua về còn chưa kịp chưng Tết đã dính phải sự cố này thì đúng thật là...
Có thể bạn quan tâm