Đang xem 5 tháng sau khi clip sex bị phát tán, Trâm Anh lần đầu lên tiếng

5 tháng sau khi clip sex bị phát tán, Trâm Anh lần đầu lên tiếng

Video News
Đặng Thị Nhung / Nhịp sống Việt
Trâm Anh cho biết mình đã vượt được qua giai đoạn tồi tệ đó, và bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa và trọn vẹn hơn.
Có thể bạn quan tâm