Đang xem 66.000 chiếc cốc và 68 giờ làm việc phi thường cho tác phẩm về vấn đề sử dụng nước sạch

66.000 chiếc cốc và 68 giờ làm việc phi thường cho tác phẩm về vấn đề sử dụng nước sạch

Nhằm nâng cao nhận thức của nhiều người về vấn đề sử dụng nước sạch trên toàn thế giới, một nhóm tình nguyện viên cùng nghệ sĩ Belo đã hoàn thành bức tranh từ 66.000 chiếc cốc nước màu sau 68 giờ làm việc liên tục. Với hình ảnh em bé, tác giả muốn truyền tải thông điệp rằng, nước sạch sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống chúng ta, mà thế hệ đầu tiên sẽ là những em bé trong bụng mẹ.
Có thể bạn quan tâm