Đang xem 7 năm không mua quần áo mới, chàng trai bị gia đình từ mặt vì không chịu đi làm mà chỉ thích đi bới rác

7 năm không mua quần áo mới, chàng trai bị gia đình từ mặt vì không chịu đi làm mà chỉ thích đi bới rác

Năm 2014, Wu Kaisi lần đầu tiên gây chú ý với mọi người khi đi bộ hơn 1800km từ Quảng Châu đến Thành Đô với một đôi dép lê.
Có thể bạn quan tâm