Đang xem 8 năm tình bạn IU – Sulli: bao nhiêu yêu thương và nỗ lực của IU… cuối cùng cũng không bảo vệ được Sulli nữa rồi!

8 năm tình bạn IU – Sulli: bao nhiêu yêu thương và nỗ lực của IU… cuối cùng cũng không bảo vệ được Sulli nữa rồi!

IU đã chứng tỏ bản thân ‘không ngán ai’ khi thẳng thắn nhắc đến tình bạn luôn gây tranh cãi giữa mình và Sulli.
Có thể bạn quan tâm