Đang xem "A Thousand Miles" - Vanessa Carlton

"A Thousand Miles" - Vanessa Carlton

"Cause you know I'd walk a thousand miles, If I could just see you tonight" - Các fan của bộ phim "thô bỉ" White Chicks chắc hẳn phải thuộc làu ca khúc này. A Thousand Miles là ca khúc nổi nhất và thành công nhất trong sự nghiệp của Vanessa Carlton.
Có thể bạn quan tâm