Đang xem "Ai đã bỏ Bella trong cây du núi?" - Dòng chữ rợn người về vụ án mạng bí ẩn suốt 76 năm

"Ai đã bỏ Bella trong cây du núi?" - Dòng chữ rợn người về vụ án mạng bí ẩn suốt 76 năm

Video News
Mutex / Theo Chuyện ly kỳ
Dòng chữ này là sự nhắc nhớ lạnh gáy về một vụ án mạng bí ẩn và nổi tiếng nhất lịch sử Birmingham trong suốt 76 năm qua.
Có thể bạn quan tâm