Đang xem Ai mà ngờ "mẹ đẻ" của Wifi lại là người đàn bà mệnh danh "đẹp nhất thế giới" này!

Ai mà ngờ "mẹ đẻ" của Wifi lại là người đàn bà mệnh danh "đẹp nhất thế giới" này!

Nếu bạn đã từng sử dụng Bluetooth, Wifi hay Google Maps thì bạn nên dành một chút thời gian để gửi lời cảm ơn đến Hedy Lamarr.
Có thể bạn quan tâm