AisJ9PSe1-0

Nhờ sử dụng dung dịch từ tính nhân tạo, mặt đồng hồ Ferrolic trông tựa như những giọt nước biết đi liên tục biến đổi.
Có thể bạn quan tâm