Ăn mặc như ninja có đủ mát với cái nóng 40 độ ở Sài Gòn?

Bạn làm gì để chóng chõi cái nắng 40 độ này?
Có thể bạn quan tâm