Đang xem Ấn tượng màn chơi Super Mario Bros về nước với số điểm thấp kỷ lục không chết lần nào

Ấn tượng màn chơi Super Mario Bros về nước với số điểm thấp kỷ lục không chết lần nào

Trên thế giới có không ít cao thủ chơi game Super Mario Bros, song khó có ai qua mặt NotEntirelySure về khoản hoàn tất tất cả màn của game này với số điểm thấp kỷ lục (600 điểm) mà lại không mất một mạng nào.
Có thể bạn quan tâm