Đang xem Anh chồng tốt nhất quả đất là người sẵn sàng lẽo đẽo theo vợ đi shopping để xách một núi đồ

Anh chồng tốt nhất quả đất là người sẵn sàng lẽo đẽo theo vợ đi shopping để xách một núi đồ

Vì yêu, anh chồng đã sẵn sàng đi theo vợ shopping, thậm chí bê núi đồ cao ngất ngưởng cho cô.
Có thể bạn quan tâm