Đang xem Anh GrabBike ngỏ ý về những cuốc xe miễn phí chở tình nguyện viên đến điểm dịch: "Coi như cho anh góp chút sức, để hỗ trợ nước mình"

Anh GrabBike ngỏ ý về những cuốc xe miễn phí chở tình nguyện viên đến điểm dịch: "Coi như cho anh góp chút sức, để hỗ trợ nước mình"

Câu chuyện ấm lòng giữa thời điểm khó khăn nhất của bệnh dịch tại TP.HCM.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm