Đang xem Anh sắp ra luật cấm luộc tôm hùm sống vì cho rằng chúng cũng biết đau

Anh sắp ra luật cấm luộc tôm hùm sống vì cho rằng chúng cũng biết đau

Tôm không có vỏ não, vậy liệu chúng có thực sự biết đau hay không?
Có thể bạn quan tâm