Đang xem “Anh Tào Phớ” Đức Phúc: “K-ICM và Jack rất dễ thương, lễ phép. Em đi ăn tào phớ còn nhớ mua 4 phần cho 2 bé, quản lý và mẹ 2 bé”

“Anh Tào Phớ” Đức Phúc: “K-ICM và Jack rất dễ thương, lễ phép. Em đi ăn tào phớ còn nhớ mua 4 phần cho 2 bé, quản lý và mẹ 2 bé”

Video News
Phạm Linh Nhi / Nhịp Sống Việt
Đây là lí do vì sao K-ICM và Jack gọi Đức Phúc là "Anh Tào Phớ".
Có thể bạn quan tâm