Đang xem Anh Vũ - từ thợ sơn thành nghệ sĩ nổi tiếng, đối mặt với cái chết vẫn chỉ nghĩ cho mẹ cho gia đình

Anh Vũ - từ thợ sơn thành nghệ sĩ nổi tiếng, đối mặt với cái chết vẫn chỉ nghĩ cho mẹ cho gia đình

Suốt 19 năm qua, Anh Vũ vẫn lặng lẽ điều trị căng bệnh quái ác mà không chia sẻ gì với công chúng.
Có thể bạn quan tâm