Đang xem Áp lực khi làm việc ở Tesla và Apple: Mọi chuyện to nhỏ đều do Elon Musk quyết định, kĩ sư đổ vỡ hôn nhân vì iPhone

Áp lực khi làm việc ở Tesla và Apple: Mọi chuyện to nhỏ đều do Elon Musk quyết định, kĩ sư đổ vỡ hôn nhân vì iPhone

Một mình Elon Musk sẽ khó có thể bao quát hết quá trình vận hành của một cỗ máy chưa thực sự hoàn hảo.
Có thể bạn quan tâm