Đang xem “Bà cụ non” 3 tuổi mếu máo chỉnh cách mẹ mắng mình: "Mẹ phải bảo là con gái rượu ơi. Đừng xoa xà phòng ra nhà nhé"

“Bà cụ non” 3 tuổi mếu máo chỉnh cách mẹ mắng mình: "Mẹ phải bảo là con gái rượu ơi. Đừng xoa xà phòng ra nhà nhé"

"Bà cụ non" này trông quá đáng yêu phải không nào?
Có thể bạn quan tâm