Đang xem Bà Phương Hằng tiết lộ lí do quyết định livestream trở lại: "Tôi sẽ đem sự thật trả về thực tại, đem những điều dối trá ra trước công chúng"

Bà Phương Hằng tiết lộ lí do quyết định livestream trở lại: "Tôi sẽ đem sự thật trả về thực tại, đem những điều dối trá ra trước công chúng"

"Nguyễn Phương Hằng tôi nợ quý vị một tình thương, một ân tình, nên tôi sẽ không phụ lòng quý vị, là đi tìm chân lý, đi đến bờ đến bến... Tôi sẽ cố gắng đem sự thật trả về thực tại, đem những điều dối trá ra trước công chúng, và một lòng chúng ta tin vào pháp luật...", bà Phương Hằng chia sẻ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm