Đang xem Bậc thang thông minh dành cho người ngồi xe lăn đầy sáng tạo

Bậc thang thông minh dành cho người ngồi xe lăn đầy sáng tạo

Vừa là bậc thang bình thường, và có thể làm thang máy mini cho người khuyến tật.
Có thể bạn quan tâm