Đang xem Bài toán tính 20 : 4 = 5 bị giáo viên gạch sai, mẹ tưởng cô trù dập con nên gọi chất vấn, nghe giải thích xong lại không dám nói gì thêm

Bài toán tính 20 : 4 = 5 bị giáo viên gạch sai, mẹ tưởng cô trù dập con nên gọi chất vấn, nghe giải thích xong lại không dám nói gì thêm

Bài toán lớp 2 này đã khiến phụ huynh phải đau đầu, đi hỏi ngay cô giáo lý do.
Có thể bạn quan tâm