Đang xem Bạn có tin cơ thể người là kiệt tác tuyệt vời của tạo hóa?

Bạn có tin cơ thể người là kiệt tác tuyệt vời của tạo hóa?

Cơ thể chúng ta thật tuyệt vời khi có tới 37 nghìn tỷ tế bào cùng phối hợp để có thể đi lại, nói năng, suy nghĩ ...
Có thể bạn quan tâm