Bảo Thy: "Ai chấp nhận được thì đến với tôi, không thì quay lưng mà thích người khác"

'Tôi không phải kiểu chảnh chọe, khó gần nhưng có cái tôi của riêng mình. Ai chấp nhận được thì đến với tôi còn không thì quay lưng mà thích người khác', Bảo Thy nói.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm