Đang xem Bảo Thy tiết lộ đã có người yêu và chỉ yêu duy nhất 1 người bởi vì “Yêu nhiều làm gì? Không cần nhiều!”

Bảo Thy tiết lộ đã có người yêu và chỉ yêu duy nhất 1 người bởi vì “Yêu nhiều làm gì? Không cần nhiều!”

Bạn trai hiện tại là người đã bên cạnh cô suốt nhiều năm qua và có dự định tương lai nghiêm túc về cuộc sống hôn nhân.
Có thể bạn quan tâm