Đang xem Bất ngờ với lối sống "dị nhân” của nghi phạm đâm chém 6 cô trò trường tiểu học Đồng Lương

Bất ngờ với lối sống "dị nhân” của nghi phạm đâm chém 6 cô trò trường tiểu học Đồng Lương

Nghi phạm thường "ngủ ngày cày đêm", tức là ngày thì ngủ mà đêm thì cầm điện thoại để chơi cho tới sáng.
Có thể bạn quan tâm