Đang xem Bê bối gian lận của "Produce": "Đừng ném đá bất kỳ thí sinh nào. Họ cũng là nạn nhân thôi!"

Bê bối gian lận của "Produce": "Đừng ném đá bất kỳ thí sinh nào. Họ cũng là nạn nhân thôi!"

Theo bài báo từ Dispatch thì cả 4 mùa "Produce" đều dính bê bối.
Có thể bạn quan tâm