Đang xem Bí ẩn vị "thần y" nổi tiếng một thời (Kỳ Cuối): "Mãng xà nhả ngọc phun châu" và căn hầm chứa hàng tấn vàng

Bí ẩn vị "thần y" nổi tiếng một thời (Kỳ Cuối): "Mãng xà nhả ngọc phun châu" và căn hầm chứa hàng tấn vàng

Cô Hòa cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nay đây mai đó. Chẳng biết vì sao giỏi như cô Hòa, tâm đức như cô Hòa thế mà cứ đi đến đâu cô đều bị chính quyền địa phương đó cảnh cáo về hoạt động tâm linh của mình…
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm