Đang xem Bi hài chuyện khách nữ vào cửa hàng trộm đồ chưa đến 100.000 đồng, nhân viên mỏi miệng đòi vẫn chối chỉ là "cầm nhầm"

Bi hài chuyện khách nữ vào cửa hàng trộm đồ chưa đến 100.000 đồng, nhân viên mỏi miệng đòi vẫn chối chỉ là "cầm nhầm"

Dù chỉ trộm đồ trị giá chưa đến 100.000 đồng và bị nhân viên phát hiện, chỉ đích danh nhưng vị khách này vẫn quanh co chối cãi và sau cùng, coi đó chỉ là chuyện đùa "cho vui".
Có thể bạn quan tâm