Đang xem Bị hỏi xoáy về Erik, AMEE đáp trả một câu mà cả hội trường vỗ tay ầm ầm

Bị hỏi xoáy về Erik, AMEE đáp trả một câu mà cả hội trường vỗ tay ầm ầm

Bạn thấy sao về màn đáp trả của AMEE?
Có thể bạn quan tâm