Đang xem Bị nghi cho đàn anh Trường Giang "ra rìa" trong Running Man Việt, Lan Ngọc lên tiếng!

Bị nghi cho đàn anh Trường Giang "ra rìa" trong Running Man Việt, Lan Ngọc lên tiếng!

Vì lý do nào mà Lan Ngọc không đòi quà của anh cả Trường Giang?
Có thể bạn quan tâm