Đang xem Bị thương hiệu nước ngoài đăng đàn tố đạo nhái, local brand Việt một mực phủ nhận lại còn lôi cả luật pháp vào đính chính

Bị thương hiệu nước ngoài đăng đàn tố đạo nhái, local brand Việt một mực phủ nhận lại còn lôi cả luật pháp vào đính chính

Vụ việc đạo nhái giữa 2 bên đến giờ vẫn chưa có hồi kết.
Có thể bạn quan tâm