Đang xem “Biết nặn mụn là hại mà tại sao vẫn cứ làm?”. Câu trả lời dưới góc độ tâm lý cho thấy bạn không cô đơn đâu

“Biết nặn mụn là hại mà tại sao vẫn cứ làm?”. Câu trả lời dưới góc độ tâm lý cho thấy bạn không cô đơn đâu

Chúng ta biết những thói quen xấu là có hại, cần phải bỏ nhưng sao bản thân vẫn cứ làm hoài mà không bỏ được nhỉ?
Có thể bạn quan tâm