Đang xem Bố nữ sinh lột đồ, đánh bạn: "Nếu phải quỳ xin lỗi để con gái có cơ hội sửa, tôi cũng làm"

Bố nữ sinh lột đồ, đánh bạn: "Nếu phải quỳ xin lỗi để con gái có cơ hội sửa, tôi cũng làm"

Bố nữ sinh Tr. trong vụ lột đồ, đánh bạn dã man tại lớp mong muốn cộng đồng, dư luận có thể tha thứ những lỗi lầm của con gái và cho cháu một cơ hội để sửa chữa.
Có thể bạn quan tâm