Đang xem Bộ Thông tin và Truyền thông mời Thơ Nguyễn lên làm việc, không hợp tác sẽ khoá YouTube

Bộ Thông tin và Truyền thông mời Thơ Nguyễn lên làm việc, không hợp tác sẽ khoá YouTube

Đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, đang liên hệ và có biện pháp xử lý nếu Thơ Nguyễn không hợp tác.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm