Bộ trưởng Indonesia: "Người nghèo phải lấy tầng lớp giàu có để thoát nghèo"

Video News
Phạm Lâm Chi / Nhịp sống Việt
Theo ý ngài Bộ trưởng đề xuất, "nếu người giàu lấy người nghèo thì sẽ giảm bớt số hộ nghèo".
Có thể bạn quan tâm