Đang xem Bức xúc cảnh hành hung và hất công an lên nắp capo rồ ga bỏ chạy

Bức xúc cảnh hành hung và hất công an lên nắp capo rồ ga bỏ chạy

Hình ảnh người phụ nữ ra sức chửi bới (văng tục đã được lược bỏ), hành hung và người thân của người phụ nữ này còn điều khiển ô-tô hất công an lên nắp capo rồi rồ ga bỏ chạy. Những hình ảnh trên thật sự là xem thường pháp luật và chống đối người thi hành công vụ khiến người xem bức xúc.
Có thể bạn quan tâm