Đang xem Bức xúc cảnh người mẹ vô cảm khi em bé nằm ra đất, khóc lóc van xin

Bức xúc cảnh người mẹ vô cảm khi em bé nằm ra đất, khóc lóc van xin

Người mẹ này tỏ ra rất nhẫn tâm khi em bé nằm vật ra đất khóc lóc, thậm chú ôm chân xin mẹ mình, chỉ tới khi những người dân gần đó đến phản ảnh người mẹ này mới thay đổi thái độ.
Có thể bạn quan tâm