Buồng ngủ đông như phim viễn tưởng liệu có khả thi?

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Việc tạo ra và sử dụng các buồng ngủ đông trên phi thuyền có thể giúp các chuyến khám phá vũ trụ của con người trở nên khả thi hơn.
Có thể bạn quan tâm