Đang xem Các nhà khoa học phát hiện mèo dễ bị mắc COVID-19 hơn chó, nhưng các “con sen” chớ nên hoảng sợ vì lý do sau đây

Các nhà khoa học phát hiện mèo dễ bị mắc COVID-19 hơn chó, nhưng các “con sen” chớ nên hoảng sợ vì lý do sau đây

Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy mèo có khả năng nhiễm COVID-19 cao hơn so với chó.
Có thể bạn quan tâm